• DIO 1
 • DIO 2
 • DIO 3
 • DIO 4
 • Snelzoeken
sponsor
sponsor
 • Nieuws
 • Van de penningmeester!
 • Met SPOED gezocht -- Met SPOED gezocht
 • Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde
 • VRIJWILLIGERS!
 • Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde
Print
Eerstvolgende wedstrijd:
Ruinen 1
-
DIO/Oosterwolde 1
05-03-2017
14:00 uur

 

Van de penningmeester! 2017-02-12   20:40:28

Beste leden,

 

In deze maand (tegelijk met de maandelijkse contributie) wordt de jaarlijkse Actiebijdrage ad € 10.00 per adres via een automatische incasso geïnd. Bij meerdere leden op één adres is dus éénmaal de bijdrage verschuldigd.

Zoals bekend ken de bijdrage geheel of gedeeltelijk worden terugverdiend door één of meerdere loten van de Grote Clubactie te verkopen. Bij de inning van de bijdrage is daarmee rekening gehouden.

Verdere informatie over deze actiebijdrage kunt u lezen op de website, rubriek algemeen, contributie.

 

De penningmeester Jan Bakker.

Met SPOED gezocht -- Met SPOED gezocht 2016-12-21   20:26:00

MET SPOED GEZOCHT.

 

 

In verband met een verschuiving in het bestuur zijn we met spoed op zoek naar een actieve vrijwilliger/ster die de functie van wedstrijdsecretaris op zich wil nemen. Deze functie houdt in, het regelen en goed laten verlopen van de wedstrijden van onze vier seniorenelftallen.

Voor meer inlichtingen betreffende deze functie kun je terecht bij één van de bestuursleden.

 

Bestuur V.V. DIO Oosterwolde.

Arrie van Weert.

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde 2016-12-21   20:25:53

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Albert Heijn Oosterwolde

ah oosterwoldeVZ-jes!

Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde

Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels. Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde.

Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per ingeleverde spaarkaart € 1,-.

Hoe werkt het?

 •  
 • Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes spaarzegel
 • 5 spaarzegels is een volle spaarkaart
 • De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging
 • Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde
 • Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen
 • De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale verenigingsleven in het verzorgingsgebied.

Maar dat is nog niet alles! 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid te bestrijden

 

Draag je Dio afd. voetbal een warm hart toe dan graag de volle spaarkaarten inleveren bij:
Jan Bakker, Boereweide 65 Oosterwolde
Arrie van Weert, Langekamp 17 Oosterwolde.
PS..
De volle spaarkaarten kunnen ook ingeleverd worden in de kantine, in de doos die daarvoor op de bar staat.

 

 

VRIJWILLIGERS! 2016-12-21   20:25:43
VRIJWILLIGERS
Aangezien het aantal vrijwilligers helaas schrikbarend terugloopt, is het bestuur op zoek naar enthousiaste personen die zich beschikbaar willen stellen voor vrijwilligerswerk binnen de organisatie van Dio, afd. voetbal.
Het gaat met name om onderstaande werkzaamheden waar wij personen voor zoeken:
* Grensrechter 1e elftal.
* Coördinator kantine voor de zaterdag.
* Kantinediensten op zowel zaterdag als zondag.
* Gastheer/gastvrouw voor zowel zaterdag als zondag. In het verleden noemden wij dit bestuursdiensten, maar het het hoeft beslist geen bestuurslid te zijn.
Dit is niet elk weekend, maar meedraaien in een schema. Hoe meer personen beschikbaar des te minder vaak ben je aan de beurt. 
* Bestuursleden. Wij zijn nog op zoek naar enkele personen om het bestuur te versterken.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een persoon die wil zorgen voor het wassen van de kleding van het 1e elftal, hier is o.a. een wasmachine voor beschikbaar.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, voor informatie over bovenstaande werkzaamheden kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.
 
Bestuur v.v. DIO Oosterwolde
Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde 2016-12-21   20:25:34

 

Beste v.v.DIO leden,

 

Bij onze club staat een textielcontainer van Sympany (voorheen KICI). De club krijgt een vergoeding voor het textiel dat ingezameld wordt en er gaat een gedeelte naar het goede doel, Fonds Gehandicaptensport. Wij van Fonds Gehandicaptensport zijn hier erg blij mee! Met deze bijdrage kunnen wij de gehandicaptensport in Nederland extra ondersteunen.  

 

Helaas wordt er bij sommige clubs maar weinig textiel ingezameld waardoor de container momenteel meer kost dan oplevert. Zo ook bij onze vereniging. Maar er zijn ook veel clubs die heel wat textiel per jaar inzamelen. Zie hieronder voor een overzicht en het rendement wat het voor de club en het goede doel kan opleveren:

 

Ingezamelde kilo's - Bijdrage voor de sportclub per jaar
500*                        €75,00
1500                       €225,00
2000                       €300,00
5000                       €750,00

 

* 500 kilo textiel komt ongeveer overeen met 2 volle containers.

» Meer nieuws ...