• DIO 1
 • DIO 2
 • DIO 3
 • DIO 4
 • Snelzoeken
sponsor
sponsor
 • Nieuws
 • Wedstrijdposter v.v.DIO 1 - Renado 1
 • 30-10-2017 Algemene ledenvergaderingen(en)
 • Agenda algemene ledenvergadering afdeling voetbal
 • Steun je voetbalclub en koop dit boek.
 • Bekerwedstrijd v.v.DIO 1--Boso Sneek 1 Zaterdag 11-11-2017 aanvang 20.00 uur
 • Jan Bakker en Arrie van Weert door de KNVB onderscheiden
 • Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde
Print
Eerstvolgende wedstrijd:
DIO/Oosterwolde 1
-
Renado 1
22-10-2017
14:00 uur

 

Wedstrijdposter v.v.DIO 1 - Renado 1 2017-10-20   09:58:06

30-10-2017 Algemene ledenvergaderingen(en) 2017-10-20   09:57:59

Algemene ledenvergadering supportersvereniging aanvang 19.30 uur!

Agenda van bovengenoemde vergadering wordt op aanvraag toegestuurd.

 

Algemene ledenvergadering afdeling voetbal aanvang 20.30 uur

Zie agenda op de website(homepage)

Agenda algemene ledenvergadering afdeling voetbal 2017-10-20   09:57:55

ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING VOETBAL

 

     WANNEER    : 30 OKTOBER 2017

     WAAR             : KANTINE DE HORST                                                                       

     HOE LAAT     : 20.30 uur

 

 

 

AGENDA

 

     1.  Opening.

     2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

     3 . Verslag ledenvergadering 31 oktober 2016. Ligt vanaf 25 oktober 2017 ter                                                                                                                                                                                                                       

          inzage in de kantine, bestuurskamer 1.

 1. Jaarverslag seizoen 2016-2017, idem ter inzage.
 2. Vaststelling rekening seizoen 2016-2017 en verslag kascommissie. De

           kascommissie bestaat uit de leden Peter Bos, Piet v.d. Heide en    

           Johan Krans. Peter Bos is aftredend.

 1. Vaststelling contributie.
 2. Vaststelling begroting seizoen 2017-2018.
 3. Bestuursverkiezing:

           Aftredend: Volgens het rooster is Jan Bakker aftredend en niet

           herkiesbaar.

           Kandidaten voor een bestuursfunctie, Marc Driessen en Douwe Dunnebier.

           Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het bestuur

           tot 24 uur voor de vergadering.

      9.  Benoeming lid van verdienste.

    10.  Rondvraag.

    11.  Sluiting.

Steun je voetbalclub en koop dit boek. 2017-10-20   09:57:41

Bekerwedstrijd v.v.DIO 1--Boso Sneek 1 Zaterdag 11-11-2017 aanvang 20.00 uur 2017-10-20   09:57:31

Bekerwedstrijd v.v.DIO 1--Boso Sneek 1

Zaterdag 11-11-2017

AAnvang 20.00 uur

Jan Bakker en Arrie van Weert door de KNVB onderscheiden 2017-10-20   09:57:19

JAN BAKKER EN ARRIE VAN WEERT DOOR DE KNVB ONDERSCHEIDEN.

 

Na afloop van de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen zijn de Dio bestuursleden Jan Bakker en Arrie van Weert door de knvb onderscheiden voor hun vele verdiensten voor het voetbal en dan met name voor de V.V. DIO Oosterwolde. Jan ontving uit handen van knvb- ambassadeur Minne Modderman de gouden speld en Arrie werd benoemd tot lid van verdienste. Na 28 jaar bestuurslid te zijn geweest neemt Jan tijdens de jaarvergadering in oktober 2017 afscheid als bestuurslid. Jan bekleedde diverse functies binnen de V.V. DIO Oosterwolde. Zo was hij gedurende vele jaren voorzitter, secretaris, penningmeester en zorgde hij voor de contributie-inning en ledenadministratie.

Arrie maakt sinds 1987 deel uit van het DIO bestuur, de grootste periode hiervan als afgevaardigde van het jeugdbestuur. In het jeugdbestuur, van toen nog Dio, bekleedde hij vele jaren de functies van voorzitter, secretaris en wedstrijdsecretaris. Ook maakte hij na de oprichting van de nieuwe jeugdcombinatie j.v. Oostenburg gedurende de periode 2008-2014 deel uit van dat nieuwe jeugdbestuur. In dit jeugdbestuur bekleedde hij de functies van vice-voorzitter en secretaris.

Sinds 2011 is hij verantwoordelijk voor het secretariaat van V.V. DIO Oosterwolde.

 

 

 

 

 

Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde 2017-10-20   09:57:07

 

Beste v.v.DIO leden,

 

Bij onze club staat een textielcontainer van Sympany (voorheen KICI). De club krijgt een vergoeding voor het textiel dat ingezameld wordt en er gaat een gedeelte naar het goede doel, Fonds Gehandicaptensport. Wij van Fonds Gehandicaptensport zijn hier erg blij mee! Met deze bijdrage kunnen wij de gehandicaptensport in Nederland extra ondersteunen.  

 

Helaas wordt er bij sommige clubs maar weinig textiel ingezameld waardoor de container momenteel meer kost dan oplevert. Zo ook bij onze vereniging. Maar er zijn ook veel clubs die heel wat textiel per jaar inzamelen. Zie hieronder voor een overzicht en het rendement wat het voor de club en het goede doel kan opleveren:

 

Ingezamelde kilo's - Bijdrage voor de sportclub per jaar
500*                        €75,00
1500                       €225,00
2000                       €300,00
5000                       €750,00

 

* 500 kilo textiel komt ongeveer overeen met 2 volle containers.

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde 2017-07-26   09:48:28

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Albert Heijn Oosterwolde

ah oosterwoldeVZ-jes!

Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde

Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels. Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde.

Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per ingeleverde spaarkaart € 1,-.

Hoe werkt het?

 •  
 • Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes spaarzegel
 • 5 spaarzegels is een volle spaarkaart
 • De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging
 • Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde
 • Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen
 • De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale verenigingsleven in het verzorgingsgebied.

Maar dat is nog niet alles! 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid te bestrijden

 

Draag je Dio afd. voetbal een warm hart toe dan graag de volle spaarkaarten inleveren bij:
De servicebalie van Albert Heijn te Oosterwolde
De kantine van onze vereniging,waarvoor er een doos op de bar staat en bij onderstaande heren:
Jan Bakker, Boereweide 65 Oosterwolde
Arrie van Weert, Langekamp 17 Oosterwolde.
 

 

 

» Meer nieuws ...