• DIO 1
 • DIO 2
 • DIO 3
 • DIO 4
 • Snelzoeken
sponsor
sponsor
 • Nieuws
 • 11-12-2016 v.v.DIO/Oosterwolde 1-- Epe 1
 • Teun Dikken ook volgend seizoen hoofdtrainer van v.v. DIO/Oosterwolde
 • Algemene ledenvergadering hoofdbestuur 12-12-2016
 • Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde
 • Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde
 • Met SPOED gezocht -- Met SPOED gezocht
 • VRIJWILLIGERS!
Print
Eerstvolgende wedstrijd:
DIO/Oosterwolde 1
-
Epe 1
11-12-2016
14:00 uur

 

11-12-2016 v.v.DIO/Oosterwolde 1-- Epe 1 2016-12-04   11:05:10

Teun Dikken ook volgend seizoen hoofdtrainer van v.v. DIO/Oosterwolde 2016-12-03   16:12:57

 

TEUN DIKKEN OOK VOLGEND SEIZOEN HOOFDTRAINER VAN V.V. DIO OOSTERWOLDE.

 

Teun Dikken uit Wolvega is ook het komende seizoen hoofdtrainer van V.V. DIO Oosterwolde. De samenwerking tussen bestuur, spelersgroep en Dikken is uitstekend. Men was er dan ook snel uit om het contract met nog een jaar te verlengen.

 

Algemene ledenvergadering hoofdbestuur 12-12-2016 2016-11-28   12:09:46

Het (Hoofd)bestuur van de (omni) sportvereniging

DIO/Oosterwolde nodigt haar ereleden, leden van verdienste, aktieve- en ondersteunende leden uit

voor het bijwonen van de:

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Wanneer: maandag 12 december 2016

Plaats: DIO-kantine “De Horst” op de sportvelden Oostenburg

Tijdstip: 20:00 uur.

 

Agenda

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen

 

 1. Verslag algemene ledenvergadering 30 november 2015

 

 1. Jaarverslag Omni-vereniging

 

 1. Jaarverslag penningmeester 2015/2016

 

 1. Verslag kascommissie

 

 1. Vaststellen begroting 2016/2017

 

 1. Bestuurszaken:

-          2 zittende bestuursleden, te weten de voorzitter (Klaas van Weperen) en      de secretaris (Dirk Stadman) hebben te kennen gegeven hun bestuurs-      functie ter beschikking te willen stellen.   

            Naar nieuwe kandidaten voor de bestuursfuncties wordt gezocht.      

            Tijdens de interim periode zullen Klaas en Dirk de lopende zaken voor           zover mogelijk blijven behartigen tot uiterlijk het einde van het sportseizoen 2016/2017 (zomer 2017).
 

 1. Toelating nieuwe afdeling (Basketball)

 

 1. Rondvraag en w.v.t.t.k.

 

 1. Sluiting

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter, de heer Klaas van Weperen (tel.: 513095)

De onderliggende stukken zullen ter vergadering worden uitgereikt.

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde 2016-11-02   16:05:30

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Albert Heijn Oosterwolde

ah oosterwoldeVZ-jes!

Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde

Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels. Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde.

Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per ingeleverde spaarkaart € 1,-.

Hoe werkt het?

 •  
 • Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes spaarzegel
 • 5 spaarzegels is een volle spaarkaart
 • De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging
 • Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde
 • Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen
 • De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale verenigingsleven in het verzorgingsgebied.

Maar dat is nog niet alles! 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid te bestrijden

 

Draag je Dio afd. voetbal een warm hart toe dan graag de volle spaarkaarten inleveren bij:
Jan Bakker, Boereweide 65 Oosterwolde
Arrie van Weert, Langekamp 17 Oosterwolde.

 

 

Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde 2016-10-27   09:05:00

 

Beste v.v.DIO leden,

 

Bij onze club staat een textielcontainer van Sympany (voorheen KICI). De club krijgt een vergoeding voor het textiel dat ingezameld wordt en er gaat een gedeelte naar het goede doel, Fonds Gehandicaptensport. Wij van Fonds Gehandicaptensport zijn hier erg blij mee! Met deze bijdrage kunnen wij de gehandicaptensport in Nederland extra ondersteunen.  

 

Helaas wordt er bij sommige clubs maar weinig textiel ingezameld waardoor de container momenteel meer kost dan oplevert. Zo ook bij onze vereniging. Maar er zijn ook veel clubs die heel wat textiel per jaar inzamelen. Zie hieronder voor een overzicht en het rendement wat het voor de club en het goede doel kan opleveren:

 

Ingezamelde kilo's - Bijdrage voor de sportclub per jaar
500*                        €75,00
1500                       €225,00
2000                       €300,00
5000                       €750,00

 

* 500 kilo textiel komt ongeveer overeen met 2 volle containers.

Met SPOED gezocht -- Met SPOED gezocht 2016-10-27   09:04:16

MET SPOED GEZOCHT.

 

 

In verband met een verschuiving in het bestuur zijn we met spoed op zoek naar een actieve vrijwilliger/ster die de functie van wedstrijdsecretaris op zich wil nemen. Deze functie houdt in, het regelen en goed laten verlopen van de wedstrijden van onze vier seniorenelftallen.

Voor meer inlichtingen betreffende deze functie kun je terecht bij één van de bestuursleden.

 

Bestuur V.V. DIO Oosterwolde.

Arrie van Weert.

VRIJWILLIGERS! 2016-10-27   09:04:09
VRIJWILLIGERS
Aangezien het aantal vrijwilligers helaas schrikbarend terugloopt, is het bestuur op zoek naar enthousiaste personen die zich beschikbaar willen stellen voor vrijwilligerswerk binnen de organisatie van Dio, afd. voetbal.
Het gaat met name om onderstaande werkzaamheden waar wij personen voor zoeken:
* Grensrechter 1e elftal.
* Coördinator kantine voor de zaterdag.
* Kantinediensten op zowel zaterdag als zondag.
* Gastheer/gastvrouw voor zowel zaterdag als zondag. In het verleden noemden wij dit bestuursdiensten, maar het het hoeft beslist geen bestuurslid te zijn.
Dit is niet elk weekend, maar meedraaien in een schema. Hoe meer personen beschikbaar des te minder vaak ben je aan de beurt. 
* Bestuursleden. Wij zijn nog op zoek naar enkele personen om het bestuur te versterken.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een persoon die wil zorgen voor het wassen van de kleding van het 1e elftal, hier is o.a. een wasmachine voor beschikbaar.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, voor informatie over bovenstaande werkzaamheden kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.
 
Bestuur v.v. DIO Oosterwolde
AED OPNIEUW VERPLAATST !! 2016-10-27   09:04:00

 

AED BIJ DIO VERPLAATST.
 
Bij nader inzien bleek de keus van de AED in het ballenhok bij DIO niet de juiste te zijn. Daarom is de AED  verplaatst van het ballenhok naar de gang in de kleedboxen, rechts naast de kapstok.
Voor alle duidelijkheid is op de deur van de kleedboxen een sticker geplakt.
ABC TOERNOOI 2017 2016-10-27   09:03:52

» Meer nieuws ...